Уведомление за поверителност - кандидатстване за работа

     С настоящото “ЕнтоСинерджи“ EООД („ЕнтоСинерджи“, „Ние“, „Дружеството“) Ви предоставя информация за Вашите лични данни, които могат да бъдат обработени при селекция на кандидати за работа, организирана от ЕнтоСинерджи за нуждите на “ЕнтоСинерджи“ EООД.
     Това уведомление има за цел да ви помогне да разберете защо и как може да използваме Вашите лични данни в процеса на подбор на кандидати.

Сваляне на целия документ